InneNasi Klienci mogą liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie:

wyprowadzania zaległości podatkowych;

reprezentacji podatkowej;

pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej;

wsparcia w postępowaniu podatkowym;

reprezentacji podatkowej;

sporządzania sprawozdań statystycznych;

doradztwa podatkowego;

sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych;  

wypełniania wniosków o zwrot VAT z materiałów budowlanych.

wnioski do PFRON