Rejestracja spółek

 


Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek.  Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej.

Proces zakładania Spółki:

sporządzenie umowy;

rejestracja umowy u notariusza;

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

zgłoszenie do urzędu statystycznego;

zgłoszenie do urzędu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT.