Kadrowo-płacowe

 

obsługa kadrowa:

Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika.
Wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
Prowadzenie i kontrola wszelkich kwestii kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych.
Wykonywanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia.
Prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.
Sporządzenie kompleksowej dokumentacji pracowników, pomagającej ustalić kapitał początkowy.
Analiza sytuacji firmy, oraz wykonywanie potrzebnych, lub wymaganych regulaminów wewnętrznych. Tu standardem są regulaminy pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale często uzupełnia się je m.in. o siatkę wynagrodzeń, czy też systemy motywacyjne.
Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
 

obsługa płacowa:

Naliczanie list płac z umów o pracę.
Sporządzanie pasków wynagrodzeń,
Naliczanie rachunków z umów cywilnoprawnych.
Sporządzanie druków ZUS RMUA.
Naliczanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS.
Naliczanie miesięcznych deklaracji podatku  dochodowego oraz roczne obliczanie podatku  dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez  Pracodawcę [ PIT 11 , PIT-4R).