Księgowe


 W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

opracowanie zakładowego planu kont;
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT), oraz podatku od towarów i usług (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;
przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
konsolidację sprawozdań finansowych.

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
sporządzanie rozliczeń rocznych.

ewidencja przychodów:

miesięczne naliczanie podatku (PPE);
bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT( w tym VAT w rolnictwie)
sporządzanie rozliczeń rocznych.